De persoonlijke gegevens van onze klanten zullen door ons nooit aan derden worden verstrekt voor
reclame- en promotiedoeleinden.